Coaching

De organisatie waar je voor werkt, heeft besloten een andere koers te gaan varen en interne processen en afdelingen  eens goed tegen het licht te houden. Je werkwijze en je rol, die je zo vertrouwt waren, moeten ook ineens bijgeschaafd worden…..Je voelt weerstand…

 Coaching gaat uit van de kennis en kracht die al in jouw zit, maar hulp nodig heeft om naar buiten te komen. “CAS-coaching” is gericht op het wegnemen van belemmerende overtuigingen die je in de weg zitten. Belemmeringen in je zelfbeeld, gedrag, in je opvattingen over anderen, onbewuste angsten enzovoort.

Daarnaast is CAS-coaching erop gericht dat je je weer vertrouwt maakt met je nieuwe rol. Géén peptalk, géén “tsjakkaaaah!!!”  of andere korte termijn verfraaiing, maar een intrinsieke motivatie die voortkomt komt uit de overtuiging dat jij veel kunt bijdragen en hard nodig bent!

Demotivatie komt nooit voort uit alleen maar één persoon, de omgeving speelt altijd mee. Vanuit  de samenwerking die buro C.A.S. is aangegaan met ‘Buro kwadraat’ is het mogelijk om diepgaand te analyseren waar het binnen de samenwerking mis gaat. Met audit, GRIP-INDEX, coaching, etc. nemen we uw bedrijfsunit goed onderhanden. Met VERBAZENDE RESULTATEN!!!

Wij coachen op drie niveaus:

a. Talentniveau: voor de inschatting of de coachdoelen haalbaar zijn.

b. Overtuigingenniveau: wat zijn je belemmeringen?

c. Kernwaardedenniveau: Als de inhoud van je werk niet overeenkomt met je kernwaarden, zul je daar steeds meer last van krijgen: door energieverlies, vermoeidheid, vage lichamelijke klachten, sombere gedachten, etc.

“Bevrijd jezelf van die belemmeringen” is makkelijker gezegd dan gedaan. Waarom is het voor de een zo vanzelfsprekend om in de actie te schieten, terwijl dat voor de ander allerlei barrières schijnt te hebben? Waarom reageert de een spontaan terwijl de ander eerst een moment voor zichzelf moet hebben? Wat mankeert die collega toch die nooit eens gewoon mee kan bewegen?

We interpreteren het gedrag van een ander met onze eigen overtuigingen. Wat we van een ander vinden, zegt meer over onszelf. Begin dus maar eens met jezelf te zien zoals anderen je zien, zodat je ‘de ander’ kunt beginnen te begrijpen…

Overtuigingen zitten diep, daarom is het belangrijk om eerst in te schatten of je beoogde doelen wel haalbaar zijn.

Wij kunnen je daarbij helpen in 3 stappen van coaching: zoektocht, analyse gevolgd door acties en begeleiding.

Je bent wie je bent…. toch? …. Was het maar zo simpel. In mijn overtuiging is iedereen op deze wereld gekomen met een uniek pakketje gereedschap om zijn bijdrage te leveren en voldoening uit zijn/haar leven te halen. Er zijn echter heel veel buiten jezelf gelegen omstandigheden die ervoor zorgen dat je je anders gedraagt, dan je eigenlijk zou doen als je volledig jezelf zou mogen zijn.

Jouw milieu, opvoeding, opleiding en ervaringen bouwen  laagje voor laagje, een enorm aantal overtuigingen op die jouw gedrag sturen en in elke situatie een primaire impuls veroorzaken. Een deel hiervan is voor jouw zo vanzelfsprekend dat ze hun invloed onbewust uitoefenen.

De intake in stap 1 beantwoordt je vraag welke overtuiging je het meest belemmert en of het gewenst en realistisch is om die overtuiging ‘onschadelijk’ te maken.

 

Je hebt in je leven gedragspatronen ontwikkeld om met omgevingssituaties om te gaan. Deze gedragspatronen zitten in je psyche verankerd op verschillende niveaus. Hoe dieper de verankering, hoe moeilijker te veranderen.

De analyse geeft antwoord op de vraag hoe diep de overtuiging verborgen zit in je “psychische DNA”. Ik werk met drie niveaus:

– Kernwaarden

– Overtuigingen

– Talenten

Als diepste en onveranderbare niveau onderscheid ik het niveau van je kernwaarden.

Als je wil weten wat jouw meest krachtige kernwaarde is, doe dan (gratis en vrijblijvend) onderstaande CVI (Core Value Index)-test van Taylorprotocols*.

De verhouding van kernwaarden is jouw verhouding, dit is wie je bent en dit verandert je hele leven niet.

Overtuigingen hebben we bewust en onbewust. Het zijn de onbewuste overtuigingen die het lastigst te ontdekken en te veranderen zijn

Belemmerende overtuigingen zijn gedachten die in strijd zijn met je kernwaarden. Als een baan of situatie  in strijd is met jouw kernwaarden, is het tijd om te vertrekken! Als je last hebt van een blackout, overmatig transpireren en zenuwen, paniek gevoelens moet onderdrukken, dat is een belemmerende overtuiging zijn werk aan het doen! De situatie vraagt om gedrag dat in strijd is met je natuur.

a. In hoeverre sluiten de verwachtingen die men aan je stelt aan bij jouw kernwaarden? Liggen jouw (aangeleerde) talenten “in lijn” met jouw kernwaarden? Zoals de inhoud van je baan, de rol in je gezin, de verwachtingen binnen je vriendenkring en verenigingen, de ambities die jou hobby stelt, etc.

b. Hoe noodzakelijk is het om een eventuele kloof te dichten? Welke gedragscompetentie(s) moet je dan ontwikkelen of juist beteugelen? Welke acties moet je ondernemen?

De uitkomst van de voorgaande analyse bepaalt of er een begeleidingstraject moet komen, en in welke vorm en inhoud deze wordt gegoten:

– Coachingsgesprekken

– TMA-talentenanalyse

– Traumagerichte coaching/ training angstbeheersing

– Mindfullness of yoga-oefeningen

– Rollenspel/oefengesprek

– interim tewerkstelling binnen je organisatie.

Begeleiding vindt altijd plaats op basis van een van tevoren opgesteld en overeengekomen plan. Meestal ligt er literatuur onder dat plan, die je als extra ondersteuning kunt raadplegen

Het plan geeft ook van tevoren aan hoeveel dat de uitvoering gaat kosten.